15 Ocak 2007 Pazartesi

System.Threading.ThreadAbortException

try/catch bloğundan başka işleme transfer olamazsınız.
Response.redirect ,trycatch içinde kullanmamalısınız.Kullanacaksanız;
catch(Exception ex)
{
if (ex.GetType().FullName!="System.Threading.ThreadAbortException")
{
}//if
{
}//catch
Yakalanan hatanın System.Threading.ThreadAbortException olmaması gerekiyor.

Hiç yorum yok: